ઇલેક્ટ્રોન માઈક્રોસ્કોપ દ્વારા લેવામાં આવેલી થોડીક શાનદાર અને ઓરીજનલ તસવીરો


આ માણસ ની પાપણ ના વાળ છે


આ તમારી વાળોમાં રહેતો જુ છે


આ લાકડાની સરફેસ છે


આ કાટ લાગેલા લોખંડ ની સપાટી છે


આ પતંગિયા ના ઈંડા છે


આ સોઈ અને દોરો છે


આ તમારા જીભ ની સપાટી છે


આ ગીટાર ની સ્ટ્રિંગ છે


આ આપણા પોલિયો વાયરસ છે


આ એક ફાટેલી નસ છે


કમ્પ્યુટર હાર્ડડીસ્ક નું હેડ


નમક અને મરચું


ટુથબૃશ ફાઇબર


વેલક્રો


ધૂળ


ફાટેલી ટપાલની ટિકિટ


ખાવાનું નમક


રેઝર બ્લેડ


સફેદ ખાંડ ના દાણા


નાયલોન ના દોરા


એક બોલપેન


દાઢીનો વાળ


મરચા નો એક દાણો


એક સ્ટેપલર પીન કાગળમાં


કાપેલા વાળ


જુના સિક્કા ની સપાટી


ફળો ઉપર ઉડતી માખી


ફૂલની પરાગરજ


કપડા ના રેસા


એક પતંગિયું


મોર નુ પીછુ


એક રેકોર્ડર પ્લેયર પર ફરતી સોઇ


માણસની આંખ


નવી તેમજ કામમાં લીધા પછી સર્જરી થયેલી સોઈ


ઘાસ ની કોશિકા


હાડકા ની સંરચના


Post a comment

0 Comments